8. nedeľa v Cezročnom období - 27.2.2022

8. nedeľa v Cezročnom období - 27.2.2022

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?

Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“

Lk 6, 39-45

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • V dnešnej liturgii slova zaznieva výzva: 
    „Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.“ 
    Na začiatku modlitby chvíľu zotrvám vo vedomí, že ma obklopuje a napĺňa životodarné svetlo Pánovej prítomnosti. Celkom sa jej otváram...
  • S túžbou učeníka „pevne sa držať slova života“ sa „započúvam“ do Ježišových slov, adresovaných mne osobne. Pozorne vnímajúc si evanjelium prečítam raz, dvakrát..., a zachytím jeho ozvenu v mojom srdci. Čo mi Ježiš ukazuje? K čomu ma pozýva?
  • Môžem si v mysli vybaviť pár ľudí, ktorí sú súčasťou môjho života buď doma, v práci, v spoločenstve, či v okruhu priateľov. Čo vidím? Nachádzam seba vo vzťahu k niekomu z nich ako toho, kto chce určovať kroky druhého alebo „naprávať“ jeho pohľad na realitu?
  • Ježiš, môj učiteľ, ma dnes v mojom „snažení“ na chvíľu zastavuje a pozýva k obráteniu. On, Slovo života, ma vedie do môjho vlastného vnútra. Smiem sa ho pevne držať a s dôverou sa ním nechať viesť... Vidím? Ak áno, čo vidím?
  • Len zvnútra a v Božom svetle môžem objaviť moje „brvno“, ktoré veľmi skresľuje alebo úplne znemožňuje moje videnie. Čo je mojím „brvnom“? Čo mi bráni vidieť a rozoznávať podstatné od nepodstatného, svetlo od tmy, dobro od zla...? Ak to v tejto chvíli nedokážem pomenovať, rozpoznať, zotrvám v dôvere voči Pánovi, že on to vidí a vie, a poprosím ho o túto milosť. Ak to dokážem, ďakujem mu za to.

 

Pane,

ty PRAVÉ SVETLO pre moje oči i kroky,

prosím, napĺňaj a veď ma;

ty JEDINÝ PRAMEŇ DOBRA vo mne,

daj, nech hlboko zakorenená v tebe

prinášam ovocie lásky, pokoja a radosti;

ty DOBRÝ POKLAD môjho srdca,

buď plnosťou môjho srdca a daj,

aby som ťa stále viac poznala, hlbšie milovala

a oddane ti slúžila v bratoch a sestrách.

Amen.