2. Veľkonočná nedeľa - 11.4.2021

2. Veľkonočná nedeľa - 11.4.2021

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Jn 20,19-31

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Stíšim sa a uvedomím si, že Pán mi dáva túto chvíľu modlitby ako svoj dar.
 • Prosím o milosť precítiť jeho prítomnosť v tejto chvíli a v celom mojom živote.
  Po stíšení môžem prejsť k môjmu rozjímaniu.
 • Predstavím si, že som jedným z učeníkov v miestnosti za zatvorenými dverami.
  Rozhliadnem sa po tvárach mojich spoločníkov.
  Čo na nich vidím, aké rozpoloženie... smútok, strach, neistotu... alebo radosť, nadšenie a pokoj?
  Aká atmosféra je tam?
 • Pozriem sa na seba, ako sa spolu s nimi cítim v zavretej miestnosti.
  Aké je moje momentálne vnútorné rozpoloženie?
  Pozorujem miesta vo svojom živote, kde túžim po svetle, poriadku a Pánovej prítomnosti...
 • Očami obrazotvornosti vnímam, ako Pán Ježiš vstupuje do miestnosti cez zatvorené dvere a prináša pokoj, svetlo, porozumenie a útechu. Dám si na to čas a vnútorne vychutnávam obraz a prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána, ktorý upokojuje svojich. Sú v mojom živote chvíle a udalosti, kde som zažil/a takýto Ježišov príchod, ktorý vyriešil veci, posilnil moju vieru a podnietil ma k hlbšej láske k nemu a jeho nasledovaniu?

 

Pán môj a Boh môj,

stále prichádzaj ku mne

cez všetky zatvorené dvere.

Nech nie sú pre teba prekážkou.

Tvoj príchod nech je pre mňa posilnením

vo viere v tvoju lásku a moc

a motiváciou svedčiť o tebe.