40 hodinová modlitba sestier Congregatio Jesu za odvrátenie pandémie

40 hodinová modlitba sestier Congregatio Jesu za odvrátenie pandémie

				
Počas víkendu 14. a 15. novembra sa vo všetkých 25 komunitách Slovenskej provincie Congregatio Jesu - na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine, v Nemecku, Viedni a na Sibíri - konala nepretržitá 40 hodinová modlitba Quarantore za odvrátenie pandémie koronavírusu, za uzdravenie chorých, za Božiu blízkosť zomierajúcim a za silu pre zdravotníkov na Slovensku a na celom svete.
Sestry, ako sa samy vyjadrili, do tejto iniciatívy vstúpili s otvorenosťou a veľkodušnosťou. Potešili sa spoločnej aktivite a spojeniu s celou provinciou, vnímali jej dôležitosť a opodstatnenosť v dnešnej náročnej situácii. Takmer každá sestra sa popri spoločnej modlitbe komunity spontánne zapísala aj na svoj osobný čas adorácie. V komunitách sa vďaka tomu vytvorila atmosféra modlitby. Niektoré komunity to po zážitku karantény prežívali s ešte plnšou zodpovednosťou a angažovanosťou.
Zakladateľka Congregatio Jesu, angličanka Mary Wardová, ktorá žila na prelome 16. a 17. storočia sa v ťažkých životných chvíľach zúčastňovala na Quarantore v rímskych kostoloch, kde táto modlitbová iniciatíva bežala od čias sv. Filipa Neriho. Počas týchto modlitieb povzbudzovala svoje nasledovníčky slovami: "Chceme sa modliť, dúfať v to najlepšie a dôverovať Bohu".