50 rokov hlbokej túžby slúžiť Bohu

50 rokov hlbokej túžby slúžiť Bohu

„Keď pšeničné zrno padne do zeme, prinesie veľkú úrodu...“ (Jn 12, 24)

Tieto Ježišove slová prepletené s úprimnou vďakou a chválou Trojjediného Boha zvlášť zaznievali v našich srdciach 15.12.2020, kedy naša sestra Lucia Pipková slávila svoje  zlaté rehoľné jubileum.

50 rokov vernosti a hlbokej túžby slúžiť Bohu priniesla ako svoj obetný dar na sv. omši, pri ktorej zároveň zložila štvrtý sľub – sľub poslušnosti pápežovi, sľub úplnej disponibility v službe Cirkvi.