Aj my sme sa stretli so Svätým Otcom!

Aj my sme sa stretli so Svätým Otcom!

Septembrové dni druhého týždňa boli aj pre všetkých, ktorí pracujeme vo Výrobni hostií sviatočným časom. Veď to sa nestáva často, pre niekoho možno aj raz za život, aby osobne stretol Svätého Otca a to ešte na našom maličkom Slovensku. Túto možnosť využila každá z nás podľa vlastných možností. Niektoré sme boli účastné Božskej liturgie v Prešove, ďalšie na stretnutí Svätého Otca s mladými v Košiciach. Máme medzi sebou aj také, ktoré si to vyskúšali v úlohe dobrovoľníkov. Všetky sme však využili hlavne moderné možnosti spojenia -  rozhlas či televízia, aby sme si jednotlivé príhovory zrekapitulovali a nanovo v duchu prežili.

A tu je niekoľko myšlienok, ktoré nás zaujali a ktoré chceme, aby sa ako „ zasiate semiačka“ rozvíjali v našich osobných životoch, aby sme spolu s Františkom zdvíhali svet:

 • Všetky príhovory sv. Otca sú pre mňa veľkým obohatením. To, čo ponúka a hovorí, vyjadruje jeho autentickosť a pravdivosť z každého slova.
 • Zostaňte na ceste, nezastavujte sa.
 • Po spovedi si venujte odpustenie.
 • Každý je darom a môžeme zo života urobiť dar.
 • Boh si nás praje každého iného, ale zjednoteného okolo Neho.
 • Kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým prameňom nového života.
 • Buďme kresťanmi, ktorí vedia ukázať krásu Evanjelia.
 • Stretnutie so Svätým Otcom - pápežom som zažila prvýkrát v živote; zaujala ma jeho bezprostrednosť, skromnosť, spontánnosť ako sa stretával s ľuďmi; bolo pekné, ako sa pokoj vyžarujúci z neho prenášal na všetkých prítomných.
 • Prišiel ako pútnik do srdca Európy, medzi štíty Tatier, ktoré nás spájajú s okolitými krajinami.
 • Mať kríž v srdci, nielen na krku; kríž čítať ako knihu; keď objímame kríž, robme to s Ježišom.
 • Nebojte sa vyjsť v ústrety marginalizovaným; zistíte, že idete v ústrety Ježišovi; On nás očakáva tam, kde je krehkosť, nie pohodlie, kde je služba, nie moc, kde ide o vtelenie sa a nie potešenie.
 • Sledovala som celý program návštevy. Veľmi ma oslovili svedectva mladých na štadióne v Košiciach.
 • Ako prvá ma oslovila myšlienka o. Zamkovského pri sv. omši na Kalvárii v Prešove: Sv. Otca vystihuje slovo milosrdenstvo, je pápežom milosrdenstva.
 • Sv. Otec prirovnal kríž ku knihe, ktorá nemá ostať položená a zabudnutá niekde na polici, ale je dôležité túto knihu otvoriť a predovšetkým ju čítať.
 • Sv. Otec povzbudil aj mňa mnohými myšlienkami vo svojich príhovoroch, ktoré nepochybne prinesú veľa ovocia; vniesol pokoj, nádej a živú vieru do každého stretnutia so slovenským národom.
 • Bolo úžasné naživo vidieť človeka bezprostredného pri stretnutí s inými; bolo povzbudením počúvať slová autentickej slobody a otvorenosti; kiežby som vedela nájsť spôsob, ako vnášať do svojho každodenného života myšlienky, ktoré vo mne zanechalo stretnutie s človekom         s veľkým „Č“.

 

Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!

 

s. Klarissa Baníková, CJ