Biblické večery "Na ceste s Pavlom"

Biblické večery "Na ceste s Pavlom"
Tohto roku pokračujeme v čítaní, komentovaní a modlitbe s biblickými textami 
z Knihy Skutky apoštolov
Srdečne Vás pozývame na pravidelné stretnutia dvakrát do mesiaca
ktoré sa budú konať v stredy (bližšie info na plagáte). 
Prvé stretnutie sa uskutoční 4. októbra 2023.