Biblicko-poetické meditácie - Prešov

Biblicko-poetické meditácie - Prešov
Biblicko-poetické meditácie
v Centre Márie Wardovej, Konštantínova 2, Prešov
Program: 1. spoločné stíšenie
 
2. individuálna meditácia v tichu
3. dobrovoľné zdieľanie
 
20. 3. 2023
17. 4. 2023
15. 5. 2023
12. 6. 2023

 

Biblicko-poetické meditácie

v Centre Márie Wardovej, Konštantínova 2, Prešov

Program:

  1. spoločné stíšenie
  2. individuálna meditácia v tichu
  3. dobrovoľné zdieľanie

20. 3. 2023    17. 4. 2023    15. 5. 2023    12. 6. 2023

vždy o 18. hodine.

Meditáciou sprevádza sr. Edita Príhodová, CJ