Buďte svätí

Buďte svätí

"Radujte sa a jasajte," hovorí Ježiš v Matúšovom evanjeliu tým, ktorí sú pre neho prenasledovaní a ponižovaní. "Pán žiada všetko a ponúka pravý život a šťastie, pre ktoré sme boli stvorení. Chce, aby sme boli svätí," začína pápež František apoštolskú exhortáciu o povolaní k svätosti v súčasnom svete Gaudete et exsultate.

"Svätci, ktorí už dosiahli Božiu prítomnosť, udržiavajú s nami zväzky lásky a spoločenstva." Nemusíme sami niesť to, čo by sme v skutočnosti sami nikdy niesť nemohli, pokračuje slovami pápeža Benedikta XVI. 

"Duch Svätý svätosť rozlieva všade, na svätý ľud verný Bohu." Páči sa mi vidieť svätosť v rodičoch, ktorí s láskou vychovávajú svoje deti; v pracujúcich mužoch a ženách, ktorí prinášajú domov chlieb; v chorých, v staručkých usmievavých rehoľníčkach, dodáva pápež František. "V tejto stálosti kráčania vpred, v každodennom nasledovaní, vidím svätosť zápasiacej Cirkvi. ... Tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti."

"Svätosť je najkrajšou tvárou Cirkvi," zdôrazňuje  a pripomína, že všetci sme povolaní k svätosti. "Každý svojou cestou," ktorú je potrebné objaviť a dostať zo seba to najlepšie; to osobné, čo doňho Boh vložil. "Medzi rozličnými formami chcem zdôrazniť, že prejavy ženského génia sú tiež zjavné v ženských štýloch svätosti, nenahraditeľných pre odzrkadlenie Božej svätosti v tomto svete." 

"Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť s láskou a ponúkať vlastné svedectvo v zamestnaniach všedného dňa, tam, kde sa každý nachádza," vyzýva pápež František a pokračuje: "Nech milosť tvojho krstu prinesie ovocie na ceste k svätosti." Nechaj všetko otvorené Bohu, vyberaj si Boha a "nestrať nádej, pretože máš silu Ducha, aby to bolo možné." Svätosť je ovocím Ducha Svätého v tvojom živote. "V Cirkvi svätej a tvorenej hriešnikmi nájdeš všetko, čo potrebuješ na rast k svätosti." 

Kresťan nemôže "myslieť na vlastné poslanie na zemi bez toho, aby ho chápal ako cestu ku svätosti". Svätosť znamená žiť tajomstvá Ježišovo života v jednote s ním. Kontemplácia týchto tajomstiev nás vedie k tomu, aby sme ich vteľovali do našich rozhodnutí a postojov. "Kristus spôsobuje, aby sme všetko, čo žil on, mohli žiť v ňom a on to mohol žiť v nás."

"Plánom Otca je Kristus a my v ňom. Napokon je to milujúci Kristus v nás, pretože svätosť nie je nič iné, než naplno žitá láska. ... Každý svätý je posolstvom, ktoré Duch Svätý čerpá z bohatstva Ježiša Krista a darúva jeho ľudu." Pápež František pozýva pochopiť celok nášho života ako poslanie. A to počúvaním Boha v modlitbe, spoznávaním znamení, ktoré nám ponúka a otázkou, čo od nás Ježiš očakáva v každom okamihu našej existencie, a v každom rozhodnutí, ktoré musíme urobiť. 

"Kiež dokážeš spoznať, ktoré je to slovo, ten odkaz Ježiša, ktorý Boh chce povedať svetu tvojím životom." Pán privedie tvoje vzácne poslanie k zavŕšeniu, "aj uprostred tvojich chýb a zlých okamihov, ak neopustíš cestu lásky a zostaneš vždy otvorený na jeho nadprirodzené pôsobenie, ktoré očisťuje a osvecuje".

Stotožnenie sa s Kristom znamená úsilie budovať kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. "Výzvou je žiť vlastné darovanie takým spôsobom, že sa budeme snažiť mať evanjeliového ducha a identifikovať sa čoraz viac s Ježišom Kristom." Neznamená to však podceňovať okamihy pokoja, samoty a ticha pred Bohom. "Práve naopak."

"Treba nám takého ducha svätosti, ktorý preniká samotu aj službu, intimitu aj úlohu evanjelizovať - takým spôsobom, že každý okamih bude prejavom lásky, darovaným pred Pánovými očami." Pápež František povzbudzuje, aby sme sa nebáli svätosti: "Nepripraví ťa o silu, život či radosť." 

 

Prvú kapitolu apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate uzatvára výzvou: "Neboj sa cieliť vyššie, nechať sa milovať a oslobodiť Bohom. Neboj sa nechať viesť Svätým Duchom. Svätosť ťa neurobí menej ľudským, pretože je to stretnutie tvojej slabosti so silou milosti."

sr. Lenka CJ