Ďakujeme vám za podporu Výrobne hostií

Ďakujeme vám za podporu Výrobne hostií

ŽIADNY DAR NIE JE PRÍLIŠ MALÝ NA DAROVANIE  ☺

Už niekoľko mesiacov je naším každodenným „rituálom“ pozorné sledovanie troch čísel. Koľko testov sa denne urobilo, koľko ľudí sa nakazilo, a tiež nás zaujíma koľko ľudí podľahlo vírusu, ktorý obsiahol celý svet. Veľmi intenzívne sa modlíme o Božiu pomoc v tejto situácii pre všetkých, ktorí ju potrebujú, najmä pre chorých, zomierajúcich a zdravotníkov v prvej línii. Okrem týchto údajov nás prirodzene zaujímajú aj neustále sa meniace pandemické opatrenia. Každý sa pritom zameriava na tie, ktoré zasahujú predovšetkým jeho oblasť práce a činnosti.

Nás, pracujúcich vo Výrobni hostií, vždy znepokoja opatrenia týkajúce sa sprísňovania podmienok pre konanie bohoslužieb. Dôvodom nie je len strata denného kontaktu s Eucharistickým Kristom. Je to aj pragmatický dôvod. Ako náhle nebude dopyt po hostiách, nebudeme schopné finančne zabezpečiť záväzky, ktoré máme voči našim zamestnancom a pokryť všetky fixné náklady. Počas prvej vlny koronakrízy sme výrobňu zavreli skoro na 10 týždňov, v druhej vlne nepracujeme naplno už viac ako 6 týždňov. Rozšírili sme zástupy zamestnávateľov, ktorí požiadali o štátnu pomoc. S prosbou o podporu sme sa obrátili tiež na KBS. Listom našej provinciálnej predstavenej sme oslovili i niektorých politikov a pomoc pre slovenskú výrobňu hostií nám poskytli aj viaceré rehoľné spoločenstvá. Najväčšiu štedrosť sme pocítili zo strany jezuitov, premonštrátov, Konferencie vyšších rehoľných predstavených, Spoločenstva Fatima v Košiciach a Konferenciu biskupov Slovenska. Cez vlny Rádia Lumen a Rádia Regina sme vyrozprávali náš príbeh v mnohých slovenských domácnostiach a vyslovili sme prosbu o modlitbu i finančný dar. Neobišli sme ani sociálne siete, ktoré majú v dnešnej dobe veľkú silu. Postupne nám začali na bankový účet prichádzať finančné dary od ľudí, ktorí sú našimi podporovateľmi, ale medzi dobrodincami sú aj takí, ktorých sme nikdy nevideli. Od polovice mája do polovice decembra sme vyzbierali čiastku 27.730 €. (zoznam dobrodincov výrobňa hostii)

ĎAKUJEME!

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili eucharistický apoštolát na Slovensku. Ďakujeme za duchovnú podporu, lebo naozaj bez Božieho požehnania márne sú naše namáhania. Ďakujeme za finančné dary, bez ktorých by sme nemohli vyplatiť mzdy zamestnancom, ktorí majú svoje rodiny, a tiež ďalšie neodkladné výdavky. V prílohe k tomuto poďakovaniu nájdete aj zoznam dobrodincov. Kríza však pokračuje, nie sme ešte na jej konci. Duchovný život sa síce pomaličky vrátil do našich kostolov a aj pri regulovanej kapacite sakrálneho priestoru ho v rámci daných možností využívame pre stretnutie s eucharistickým Kristom, no nie je to štandardný stav. Preto aj naďalej prosíme o vašu priazeň a podporu. Uvedomujúc si, aká dôležitá je pre nás vaša pomoc, zahŕňame do našich každodenných modlitieb všetkých kňazov, veriacich, dobrodincov i našich sympatizantov. Nech Pán vyslyší našu modlitbu a ukončí trápenie mnohých. Pravidelne obetujeme sv. omše na poďakovanie a za Božie požehnanie pre všetkých vás, ktorí nám takto veľkodušne pomáhate. Nech všemohúci Pán vo svojej dobrote ukončí túto pandémiu, aby sme nanovo mohli objaviť dar a krásu ľudského spoločenstva v našich rodinách, školách, podnikoch či komunitách.

♥♥♥

On vybral si dievča nazaretské, On vybral si miesto v poli a tme.
On vybral si Teba i mňa, aby nás celých prežiaril svojou láskou a takto nás urobil jej zvestovateľmi.

Milí priatelia,

spojené s vami pri Jeho jasliach vám prajeme veľa radosti a milosti nielen počas Vianočných sviatkov, ale aj v každom sviatočnom i všednom dni nového roka.

Sestry CJ a zamestnanci Výrobne hostií, Prešov