Deti na krížovej ceste

Deti na krížovej ceste

Počas 5.pôstnej nedele sa deti zo Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove modlili krížovú cestu.  Dňa 3. apríla 2022 sa ako každú prvú nedeľu v mesiaci slávila sv. omša pre rodiny. Rodičia s deťmi prišli o niečo skôr, aby sa spoločne s deťmi modlili krížovú cestu. Školopovinné deti čítali jednotlivé zastavenia a mladšie sprevádzali Ježiša na jeho bolestnej ceste so zažatými sviečkami. Na záver krížovej cesty svojimi sviečkami ovinuli srdce pred obetným stolom, ktoré symbolizovalo veľkú lásku, ktorou nás všetkých miluje Ježiš.

Obdivuhodné bolo sledovať deti, ako vážne zobrali svoju úlohu počas modlitby. Po skončení krížovej cesty nasledovala sv. omša. Počas nej sa správca farnosti Mons. Rudolf Maslák v príhovore pýtal na to, ako deti vnímali Ješišovú bolesť. A veru vedeli jednoducho a pravdivo vyjadriť, čo bolo príčinou bolesti Pána Ježiša.

Vďaka patrí hlavne rodičom, ktorí podporili svoje deti a zúčastnili sa krížovej cesty.

Sr. Júlia Milčová