Dojmy a postrehy pracovníkov Ostravsko-Opavskej diecéznej charity, ktorí navštívili Jarovnice

Dojmy a postrehy pracovníkov Ostravsko-Opavskej diecéznej charity, ktorí navštívili Jarovnice

Milí naši priatelia,

dávame Vám do pozornosti články, ktoré napísali naši priatelia z Ostravsko-Opavskej diecéznej charity. Sedem mladých sociálnych pracovníkov nás navštívilo priamo v Jarovniciach, aby zblízka zažilo život v našej rómskej osade a spoznalo nielen sociálnu a pedagogickú, ale hlavne pastoračnú prácu medzi Rómami. Potešila nás ich návšteva a úprimný záujem o Rómov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a ich dojmy a postrehy si môžete prečítať tu:

https://vs.charita.cz/
https://vs.charita.cz/novinky/novinky-horizont/jeden-ze-slibenych-clanku-ne-jenom-z-romskych-osad/
https://vs.charita.cz/novinky/novinky-horizont/kde-vira-meni-pohled-na-zivot-romske-osady-slovensko/