Duchovná obnova pre ženy z Čiernej Vody

Duchovná obnova pre ženy z Čiernej Vody

Drahé sestry CJ a milí priatelia Márie Wardovej,

na začiatku novembra nás 12 žien z Čiernej Vody mohlo prežiť 4 dni na duchovnej obnove v Ivanke pri Dunaji so sestrami Letíciou a Miroslavou. Pokračovali sme v témach 5. etapy Duchovných cvičení o identite ženy: Byť tou, ktorou som.

Po zhoršení situácie v súvislosti s covidom sme v napätí očakávali, či sa to vôbec podarí, no napokon sme sa stretli, hoci v menšom kruhu ako zvyčajne. Veľmi pozvoľna sme ,,spoločenským večerom“, voľným časom, prechádzkami a vzájomnými rozhovormi prešli k stíšeniu, meditáciám a rozhovorom so sestrami. Každý deň sme mohli sláviť svätú omšu, mali sme možnosť prijať sviatosť zmierenia, adorovať Sviatosť oltárnu – pre pracujúce mamy viacdetných rodín taký vzácny čas. Bolo to ako wellnes, výnimočný čas s Pánom a so sebou samou v tichu (nad prázdnym hrobom i zoči-voči Zmŕtvychvstalému) i v spoločenstve zdieľajúcich sa žien.

Niektoré z nás už siedmy rok zažívame túto nesmiernu milosť sprevádzania ,,našich drahých sestričiek“ Letície a Miroslavy; a jedna z nás teraz po prvýkrát. Taká milosť! Už máme termín a miesto našich jarných a jesenných duchovných cvičení. Sme na ceste, a to s veľkou túžbou, aby sa k nám mohli pridať ďalšie ženy, ,,aby s nádejou zdvíhali pohľad od ,,prázdnych hrobov“ a... uvideli HO, nechali sa NÍM objať a počuli ho, ako vyslovuje ich meno.

S veľkou pokorou a bázňou sme sa vrátili domov, k svojim, svedčiť o ŇOM ,,napriek všetkému“.

Tak, drahé sestry, s veľkou vďakou za vás, za Máriu Wardovú – za ovocie jej a vašich životov v tom mojom...

 

Zuzka, priateľka Márie Wardovej