Formačné stretnutie v Užhorode

Formačné stretnutie v Užhorode

27. októbra sme v Sociálnom centre Márie Wardovej začali vzdelávací program pre našich mladých obyvateľov. Program pod názvom Nemenné hodnoty v meniacom sa svete zahŕňa prednášky, ktorých cieľom je formovať mladých ľudí. Stretnutia sa budú uskutočňovať každú stredu večer na nasledovné témy: Sväté písmo, Mária Wardová, ukrajinské tradície a psychologický pohľad na človeka.

Prvé formačné stretnutie mala sestra Marietta o Svätom písme. Snažila sa priblížiť mladým aktuálnosť Božieho slova. Niektorí z nich sa osobne s Bibliou ešte nestretli. Hovorilo sa o rôznych symboloch v Biblii, o pôvode Svätého písma a pod.

Druhé stretnutie o našej zakladateľke Márii Wardovej pripravila sr. Kristína. Mnohí mladí ani netušili, kto je tá žena, ktorej meno nosí naše Sociálne centrum. Sestra Kristína im poskytla historický prierez doby, v ktorej Mária Wardová žila, a jej rodinné zázemie.

Veríme, že Pán požehná naše snaženie vo formácii mladých. Mária Wardová nech sa za nás prihovára, aby sme žili a pracovali na väčsiu slávu Božiu.

Sestry z Užhorodu