Ignaciánsky jubilejný rok

Ignaciánsky jubilejný rok

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone. Ignácovi sa počas mesiacov liečenia v rodnej Loyole dostal do rúk Život Krista od Ludolfa Saského a životopisy svätých. Čítanie týchto kníh ho viedlo k prehodnoteniu jeho doterajšieho života a prebudilo v ňom túžbu po zásadnej zmene. Sv. Ignác sa rozhodol nasledovať Krista a s ním a v službe jemu, Večnému Kráľovi, prežiť zvyšok svojho života.

Ignaciánsky jubilejný rok nám zároveň pripomenie štyristé výročie  kanonizácie sv. Ignáca pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622. Na slávu oltára bol vyzdvihnutý spolu s Františkom Xaverským, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu.

Jubilejný rok otvorí P. Arturo Sosa SJ, generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, sv. omšou z Pamplony. Začiatok jubilea na Slovensku pripomenie koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú aj myšlienky z Autobiografie sv. Ignáca. Koncert sa uskutoční v sobotu 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave a bude možné ho sledovať on-line prostredníctvom YouTube. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

V rámci jubilejného roka pripravujeme aj ďalšie projekty a akcie, o ktorých budeme informovať priebežne na stránkach congregatiojesu.com a jezuiti.sk.