Tretia pôstna nedeľa - 20.3.2022

Tretia pôstna nedeľa - 20.3.2022

Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal stádo za púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu zjavil anjel Pána v plameni ohňa, čo šľahal z tŕňového kra. Videl, že ker horí plameňom, a nezhára.

Mojžiš si povedal: „Pôjdem sa pozrieť na tento zvláštny jav, prečo ker nezhára.“

Keď Pán videl, že sa prichádza pozrieť, Boh ho z tŕňového kra oslovil: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu som.“ Pán povedal: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá.“A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“

Ex 3, 1-6

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Dnes som tu, v Božej prítomnosti, so srdcom otvoreným pre vďačnosť. Nechávam sa osloviť slovami žalmistu: „Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia.“ (Ž 103, 2) Spomeniem si na dobrodenia prežitého týždňa, mesiaca, života... a poďakujem Bohu.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť; tu to môže byť: Prosím o milosť otvorených očí a srdca, aby som bol vnímavý na miesta, okolnosti, životné situácie, v ktorých sa mi Boh zjavuje.
  • Často sa nám zdá, že Boh sa k nám prihovára len vo výnimočných situáciách; len na miestach, ktoré sú „jemu vyhradené“ – v kostoloch, pri veľkých slávnostiach, na púťach... Sústreďujeme sa na tieto okamihy a vyhľadávame ich, aby sme stretli Boha. Skúsenosť z Mojžišovho života je iná. Zaoberá sa tým, čo bolo vtedy jeho prácou – pasie ovce. Koná bežnú činnosť súvisiacu s prácou pastiera. Prichádza k vrchu Horeb, ktovie koľkýkrát, a Boh sa mu zjaví práve v tejto všednosti dňa. Miesto, kde sa nachádzal, činnosť, ktorú vykonával – toto bola „svätá zem“, kde mu Boh zjavil svoje meno a zveril mu nové poslanie.
  • „Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!" (Ex 3, 5)
    Ktoré sú „miesta“ mojich stretnutí s Bohom?
    Ako vnímam realitu okolo seba? Vidím v tom, čo sa odohráva okolo mňa a vo mne, znaky Božej prítomnosti?
  • Rozhovor: Ako sa rozpráva priateľ s priateľom, porozprávaj Bohu Otcovi, ako si uvedomuješ jeho prítomnosť vo svojom živote, a dovoľ mu, nech ti rozpovie, ako sa zapojil do tvojho životného príbehu. Zakonči rozhovor modlitbou Otče náš.