Košický arcibiskup ďakoval za dar svojho života

Košický arcibiskup ďakoval za dar svojho života

Ďakovnú svätú omšu za 70 rokov svojho života celebroval košický arcibiskup Bernard Bober v súkromnej Kaplnke sv. Ondreja na Arcibiskupskom úrade v Košiciach v stredu 4. novembra 2020.

Pri príležitosti jeho životného jubilea a 10. výročia služby v úrade arcibiskupa a metropolitu Košickej arcidiecézy vydal historik Mons. Marián Čižmár knihu „Arcibiskup Bernard Bober“ s podtitulom: V službe s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.

Publikácia je rozdelená do desiatich kapitol. Tie na 420-tich stranách zachytávajú niektoré udalosti zo života arcibiskupa od jeho rodnej obce a farnosti, rodinného prostredia, cez roky štúdia a formácie v kňazskom seminári, kňazskú vysviacku, roky kňazskej služby vo farnostiach Košickej arcidiecézy až po službu, ktorú začal vykonávať na biskupskom úrade v Košiciach.

V záverečnej časti sa čitateľ môže oboznámiť s vybranými textami arcibiskupa, s jeho pastierskymi listami a homíliami. Takto chce byť kniha zároveň aj darom samotného arcibiskupa Bernarda Bobera svojim kňazom a ostatným členom Božieho ľudu.

sr. Lenka