Kvetná nedeľa - 2.4.2023

Kvetná nedeľa - 2.4.2023

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ako ho má rád.“ 
Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti.
Delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós.
Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. 
Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.
Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.
Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove.

(Ž 22)

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na mieste mojej modlitby zaujmem vhodnú polohu a chvíľu zotrvám v tichu, uvoľnene. Uvedomím si, že chcem stráviť čas s Kristom.
  • Je tu prítomný a s láskou sa na mňa pozerá.
  • Poprosím, aby ma Duch Svätý inšpiroval v načúvaní Božiemu slovu a otvoril jeho pôsobeniu vo mne.
  • Prečítam si žalm dnešnej liturgie, môžem aj nahlas, a nechám ho v sebe zaznieť. Opakovane si ho čítam a nechám ho preniknúť do svojho vnútra.
  • Prejdem si verš po verši a ten, ktorý vo mne rezonuje si môžem  jednoducho opakovať... nechať vryť do srdca a do pamäti...
  • Môžem zostať aj pri obrazoch, ktoré žalmista opisuje, a sústrediť sa na ne. Vybavím si situácie zo svojho života alebo z duchovnej skúsenosti, ktoré zodpovedajú týmto obrazom... Upriamim svoj pohľad na trpiaceho Krista a vstúpim s ním do dialógu.
  • Záverečná modlitba:

Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. 
Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Ty si sa postil, aby si nás nasýtil,

ty si za nás trpel a tým si nám dal silu.

Ty si bol zajatý a nás si oslobodil,

ty si bol odsúdený ako zločinec a nám si dal milosť,

teba bili po tvári a nám si vrátil dôstojnosť,

teba okradli o rúcho a predsa si nás zaodel.

Ty si bol zviazaný, no naše putá si rozviazal,

ty si okúsil ocot a nám si dal piť víno,

ty si bol tŕním korunovaný a nás si urobil dedičmi kráľovstva,

ty si bol pribitý na kríž a tým si nás vykúpil.

(z piesne Oslavujeme ťa a ctíme, Najvyšší)