Láska, ktorá sa stáva plodnou

Láska, ktorá sa stáva plodnou

"Láska vždy dáva život... Manželia, keď sa navzájom darujú sebe, darujú zo seba novú skutočnosť, dieťa, živý obraz svojej lásky, trvalý znak manželskej jednoty, ako živú a nedeliteľnú syntézu svojho otcovstva a materstva." Týmito slovami začína pápež František piatu kapitolu apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia

"Rodina je nielen prostredím plodenia, ale aj prijatia nového života, ktorý prichádza ako Boží dar." Ak dieťa prichádza na svet v neželaných okolnostiach, rodičia alebo iní členovia rodiny musia urobiť všetko preto, aby bolo prijaté a aby prevzali zodpovednosť za jeho prijatie. Dar nového dieťaťa, ktoré Pán zveruje otcovi a mame, začína prijatím, pokračuje opatrovaním a má ako konečný cieľ radosť večného života. 

"Tehotenstvo je náročné obdobie, ale aj úžasný čas. Matka spolupracuje s Bohom, aby vznikol zázrak nového života." Každé dieťa, ktoré sa formuje vnútri svojej matky, je večným projektom Boha Otca a jeho večnej lásky. Každé dieťa je odjakživa v Božom Srdci a v okamihu počatia sa v ňom plní večný sen Stvoriteľa. "Všetky mamy a otcovia snívali o svojich deťoch deväť mesiacov... Rodina bez sna nie je možná. Keď sa v rodine stratí schopnosť snívať, deti nerastú, láska nerastie, život ochabuje a vyhasína."

Matka, ktorá nosí dieťa vo svojom lone, potrebuje prosiť o Božie svetlo, aby mohla svoje dieťa poznať do hĺbky. Je dôležité, aby sa cítilo očakávané. Dieťa je ľudská bytosť s nesmiernou hodnotou, jedinečná a neopakovateľná. „Staraj sa o svoju radosť, aby ti nič nevzalo vnútornú radosť z materstva,“ prosí každú tehotnú ženu pápež František. „To dieťa si zaslúži tvoju radosť. Nedovoľ, aby obavy, starosti, komentáre druhých alebo problémy uhasili radosť z toho, že si Božím nástrojom pre príchod nového človeka na svet.“

Dieťa milujeme preto, že je dieťa. "Láska rodičov je nástrojom lásky Boha Otca, ktorý s nehou očakáva narodenie každého dieťaťa, akceptuje ho bez podmienok a prijíma nezištne." Každé dieťa má právo prijímať lásku matky aj otca, ale aj lásku medzi nimi navzájom. Rodičia tak svojim deťom ukazujú materinskú a otcovskú tvár Pána. 

"Umenšovanie prítomnosti matky s jej ženskými vlastnosťami znamená vážne ohrozenie pre našu zem." Veľkosť ženy zahŕňa všetky práva, ktoré vyplývajú z jej neodňateľnej ľudskej dôstojnosti, ale aj z jej ženského génia, nevyhnutného pre spoločnosť. Jej ženskosť znamená aj osobitné poslanie na tejto zemi. "Najdrahšie mamy, ďakujem, ďakujem vám za to, čím ste v rodine, a za to, čo dávate Cirkvi a svetu," zdôrazňuje pápež František. 

"Matka, ktorá chráni dieťa svojou nežnosťou a súcitom, pomáha mu, aby sa naučilo dôverovať; aby zažilo, že svet je dobré miesto, ktoré ho prijíma." Otec pomáha vnímať limity skutočnosti, otvára široký a bohatý svet výziev a pozýva k námahe a bojovnosti. "Otec s jasnou a šťastnou mužskou identitou, ktorý vo svojom správaní k manželke spája náklonnosť a starostlivosť, je rovnako nenahraditeľný ako materinská opatera."

Problémom dnešných dní je neprítomnosť, "nezvestnosť" otcov. V koncentrovaní na seba, na svoju prácu či svoju osobnú sebarealizáciu zabúdajú na rodinu. Boh vkladá otca do rodiny, aby vzácnymi vlastnosťami svojej mužskosti bol nablízku manželke. Aby spolu zdieľali radosti a bolesti, námahy a nádeje. Otec má byť nablízku deťom pri ich raste. "Deti potrebujú otca, ktorý na nich čaká, keď sa vracajú od svojich neúspechov." 

"Manželský pár, ktorý zažíva silu lásky, vie, že láska je povolaná uzdravovať rany opustených, nastoľovať kultúru stretnutia, bojovať za spravodlivosť." Boh zveril rodine projekt robiť svet "domáckym". Svedectvom i slovom rodiny rozprávajú druhým o Ježišovi, odovzdávajú vieru, prebúdzajú túžbu po Bohu a ukazujú krásu evanjelia i životného štýlu. 

"Tvoje ruky láskajú ma pohladením, súzvukom sú pre mňa každodenným; milujem ťa, veď tvoje ruky s nasadením, pre spravodlivosť sú vždy dobrodením.

Ľúbim ťa, veď v tebe lásku našiel som, spoločníčku moju, všetko vo všetkom; bok po boku, keď kráčame chodníkom, viacej sme, než len jeden pri druhom."

 

Rok rodiny Amoris laetitia vyhlásil pápež František 19. marca pri príležitosti piateho výročia apoštolskej exhortácie o láske v rodine. Medzinárodný deň rodiny sa od roku 1993 slávi 15. mája. Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Prvý jún je Medzinárodným dňom detí. Deň otcov oslávime v tretiu júnovú nedeľu. 

sr. Lenka CJ