Lutnové duety

Lutnové duety

Koncert pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka

Pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, sa uskutoční koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú myšlienky z jeho Autobiografie.

Koncert sa uskutoční v sobotu 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Z verejných zdrojov koncert podporil Fond na podporu umenia.

Lutnové duo Jakub Mitrík (SK) a Richard Závada (CZ) zahrajú skladby pre dve lutny. Zaznejú duá pre dve renesančné lutny, sólo a duá pre dve chitarrone, tiež sóla či duá pre dve barokové gitary.

Čítaním z Autobiografie sv. Ignáca budú koncert sprevádzať:

páter Jozef Šofranko, provinciálny predstavený Spoločnosti Ježišovej,

sestra Agnes Jenčíková, provinciálna predstavená sestier Congregatio Jesu,

pán Martin Gabaj, prezident Komunít kresťanského života, 

a slečna Zuzana Országhová zo spoločenstva Magis.

 

Koncert bude z dôvodu protiepidemických obmedzení streamovaný on-line prostredníctvom

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zhy8phWedsY