MARY 400

MARY 400

Prečo je 400. výročie prvej Máriinej cesty do Ríma aj dnes také inšpirujúce? Naša priateľka Márie Wardovej Mary Singerová to preskúmala:

Obraz Márie Wardovej ako pútničky pripomína jej prvú veľkú cestu do Ríma pred 400 rokmi.

Pred 400 rokmi, 21. októbra 1621, sa Mária Wardová vydala na dobrodružnú cestu pešo z Liége do Ríma.

Už nemohla dlhšie čakať. Poslanie, ktoré Mária Wardová dostala od Boha už v roku 1611, bolo jasné a jednoznačné: mala založiť ženský rehoľný rád podľa jezuitských pravidiel s výnimkou kňazských služieb.

Načasovanie však nemohlo byť pre takýto plán nepriaznivejšie. Niekoľko desaťročí predtým v dôsledku Tridentského koncilu boli všetky ženské kláštory umiestnené do karantény výrazným sprísnením klauzúry. Ženy okolo Márie Wardovej však mali byť slobodné pre pastoráciu, výchovu dievčat atď., bez osobitného rehoľného habitu.

Okrem toho nechceli byť podriadené príslušnému diecéznemu biskupovi, ako to bolo zvykom, ale len vlastnej generálnej predstavenej, teda žene! To všetko - veľké prekážky v očiach duchovných ľudí vtedajšej doby. A tak sa do Ríma znieslo krupobitie rozhorčenia a obvinení zmiešané s ohováraním a falošnými správami.

S podporou duchovenstva a svetského sveta sa jej podarilo založiť prvé komunity v Saint Omer, Trieri, Kolíne nad Rýnom a Liége. Ich školy boli veľmi obľúbené, nedostatok priestorov neustále narastal, ale rovnako aj kopec dlhov. Čoraz častejšie sa vo dverách objavoval exekútor. Na druhej strane sa k ich komunite pridávalo čoraz viac mladých žien, väčšinou šľachtických. Ich rodičia však už čoskoro neboli ochotní ponechať svoje dcéry a ich veno neistej budúcnosti bez cirkevného uznania inštitútu.

Teraz už nevidela iné východisko, ako osobne predstúpiť pred Svätú stolicu, aby všetko napravila a presvedčila pápeža o svojom poslaní od Boha.

Medzi najdôležitejšie prípravy patrili odporúčacie listy od vplyvných ľudí a pas od infantky Izabely Kláry Eugénie, regentky španielskeho Holandska, s ktorým mohla cestovná skupina bez problémov prekročiť všetky hranice. Spolu ich bolo deväť: okrem Márie Wardovej päť jej prvých spoločníčok, kňaz, šľachtický prívrženec z radov príbuzných a sluha. Mali so sebou aj dva kone, vždy pre batožinu a najunavenejšiu osobu. Infantka im tiež odporučila, aby z bezpečnostných dôvodov cestovali v bežnom pútnickom odeve s veľkou štólou, pútnickým klobúkom, ružencom a pútnickou palicou.

Teraz mali pred sebou cestu dlhú necelých 2000 kilometrov, a keďže chceli byť v Ríme na Štedrý deň, museli denne prejsť približne 30 km. A smerovali do zimy a cez Alpy! V tomto ročnom období však zbrane tridsaťročnej vojny, ktorá trvala už tri roky, odpočívali.

21. októbra vyrazili z Liège. Tá viedla cez Nancy, Lyon, Mont Cenis, Turín, Miláno, Bolognu, Loreto, Assisi, Spoleto, Terni a potom po Via Flaminia do Ríma. Len trikrát mali jednodňovú prestávku na napísanie dôležitých listov, návštevu hrobu svätého Borromea v Miláne a modlitbu v Santa Casa v Lorete. Existujú správy o snehových búrkach, v ktorých stratili orientáciu, a o pochybnom ubytovaní. Raz ich tiež okradli.

Žiaľ, nemáme k dispozícii viac podrobností, napríklad ako sa im podarilo zabezpečiť ubytovanie a stravu pre 9 ľudí a krmivo pre zvieratá každý deň - bez telefónu, Googlu alebo satelitnej navigácie. Mária Wardová tiež trpela obličkovými kameňmi, čo jej určite náročnú cestu neuľahčovalo.

Vnútornú silu však čerpali zo starostlivo zvoleného programu modlitieb, ktoré sa modlili spoločne alebo jednotlivo v tichu a každý večer končili modlitbou Te Deum. Na Štedrý deň teda prišli do Svätého Petra bez peňazí, ale v bezpečí a zdraví.

Mária Wardová absolvovala prvú audienciu u pápeža už 28. decembra a v priebehu týždňa rokovala s jezuitským generálom a dôležitými kardinálmi. Na svojej misii pracovala neúnavne, aby nestrácala čas.

Tak sa jej podarilo založiť niekoľko komunít a škôl v Ríme, Perugii, Neapole a po ďalších náročných cestách aj v Mníchove a Viedni. Jej nepriatelia však boli príliš silní a vtedajší obraz žien príliš negatívny. Dokonca aj jezuiti sa obávali, že by sa im vysmievali, keby sa k nim chceli pridať ženy, čo Mária Wardová nemala v úmysle, hoci sa im posmievali ako "jezuitkám".

A tak 13. januára 1631 prišiel - ako sa zdalo - definitívny koniec v podobe mimoriadne ostro formulovanej pápežskej buly Urbana VIII. „Nebezpečnú burinu“ bolo treba „vytrhnúť od koreňov a zničiť“. Lebo sa „voľne potulovali“ a vykonávali činnosti, ktoré „neboli vhodné pre ich pohlavie, slabý intelekt, ženskú skromnosť a predovšetkým panenskú mravnosť“.  Všetky založené komunity boli zrušené a zakázané bolo akékoľvek spoločné bývanie.

Po jej smrti zostalo len niekoľko malých skupín, ale Mária bola presvedčená, že Boh je verný svojmu slovu a že „aj ženy môžu robiť veľké veci“.  Povzbudila svoje spoločníčky: „Je povedané: 'Pánova pravda trvá naveky'. Neznamená to: pravda o ľuďoch, o mužoch alebo ženách“. A mala pravdu. Aj keď trvalo takmer 400 rokov, kým jej inštitút v roku 2004 získal Konštitúcie (a tiež meno), za ktoré celý život bojovala.

Mária Wardová bola vždy poslušná a podriadila sa všetkým príkazom svojej matky Cirkvi. No nikdy sa nevzdala.

Text: Mary Singer, Priateľka Márie Wardovej