Modlitby matiek cez messenger

Modlitby matiek cez messenger

Človek je vynaliezavý tvor, zvlášť ak má dobrú motiváciu, výsledok jeho úsilia vždy nájde riešenie.

Platí to aj o našich maminách, ktoré sa pravidelne týždenne stretávajú na modlitbách matiek na Slovenskej katolíckej fare v Mníchove. Aj v Nemecku nás opatrenia voči šíriacej sa pandémii koronavírusu pripravili o možnosť stretávania sa na fare. Ani v týchto dňoch sa naše mamičky nedali odradiť o možnosť povzbudiť sa v modliacom sa spoločenstve. Súčasný svet nám ponúka mnohé technické vymoženosti, prostredníctvom ktorých sa môžeme spájať. Mamičky siahli po možnosti videohovoru cez messenger. Spojili sa  viaceré domácností aj s deťmi a spoločne sme sa modlili z malej knižôčky. Modlitby matiek spolu so spevom a čítaním zo Sv. Písma. Prosili sme Pána za všetky rodiny v našej farnosti, aj tých v akútnej núdzi. Po skončení modlitieb  pokračovalo vzájomné zdieľanie ako prebieha život v malom byte s 2-3 malými deťmi...

Každá by sa mohla modliť aj sama, ale prečo nevyužiť príležitosť modliť sa spolu?

sr. Júlia CJ