Na erupciu Herlianskeho gejzíru sa oplatí počkať

Na erupciu Herlianskeho gejzíru sa oplatí počkať

Obec Herľany, kde sa nachádza národná prírodná pamiatka Herliansky gejzír, sme ako košická komunita navštívili v prvú júnovú nedeľu popoludní.

Herliansky gejzír sa od klasických gejzírov odlišuje situovaním vo vulkanických vrchoch so skončenou sopečnou činnosťou, nízko termálnou vodou, ale najmä tým, že bol umelo aktivovaný vrtom hlbokým 404,5 m.

Čas čakania na erupciu, ktorá mala nastať medzi 14.00 a 16.00 h, sme strávili v príjemnom prostredí tamojšieho parku. Ten sa onedlho zaplnil mnohými mladými rodinami. Spájal nás rovnaký cieľ. Netrpezlivé detské obecenstvo sa dočkalo začínajúceho gejzíru o 14.30 h.

V súčasnosti sa erupcia opakuje v 34 až 36 hodinových intervaloch, voda strieka do výšky 22 metrov, erupčná činnosť trvá 25 minút a priemerná výdatnosť je 25 až 30 litrov za sekundu.

Čas medzi erupčnými periódami závisí od zrážkovej činnosti. Pri väčších zrážkach sa skracuje a naopak. Energiou spôsobujúcou erupciu je kysličník uhličitý pochádzajúci sčasti z vulkanitov a sčasti z mezozoických karbonátových súvrství. 

sestry z Košíc