Naša diamantová jubilantka – jubilejný XXV. Deň zasväteného života

Naša diamantová  jubilantka – jubilejný XXV. Deň zasväteného života

V našej komunite Domu sv. Jozefa bol jubilejný XXV. Deň zasväteného života umocnený oslavou vzácneho jubilea 75 rokov rehoľného života našej sestry Amálie Begánovej.

Do kontaktu s našimi sestrami sa dostala ako malé dievčatko, či usilovná žiačka v Ústave Sancta Mária v Prešove, kde neskôr v svojich 15-tich rokoch začala aj  svoju rehoľnú  a odbornú formáciu. Zasiahla ju veľmi hlboko, čo môžeme u nej vnímať aj v jej krásnych 96 rokoch života. Vrúcna láska k Bohu, zodpovednosť a starostlivosť o jej zverené deti zostali hlboko zapísané v jej srdci a vyžarujú z jej slov i očí do dnešného dňa.

Jej žiariaca tvár je pre nás nádherným svedectvom pravdivosti slov sv. Pavla: „ …kto nás odlúči od Kristovej lásky?… (Rim 8, 35-39)”- veru nik a nič, ani internovanie, ani všetky príkoria komunistického režimu…

Vďaka Ti, dobrý Bože, za Tvoju krásu v tých, ktorí ťa oddane milujú.

Sestry z Domu sv. Jozefa