Nová ponuka z Centra spirituality

Nová ponuka z Centra spirituality

Nová ponuka z Centra spirituality na mesiac máj.

Žiť vedome svoj krst - 1. - 4. máj 2024 - duchovná obnova

Adorácia - 10. máj 2024, 18:00

Boh o mne vie - 16. - 19. máj 2024 - duchovná obnova