Nová provinciálna predstavená Congregatio Jesu na Slovensku

Nová provinciálna predstavená Congregatio Jesu na Slovensku

Ďakujeme ti, Bože, za dejiny Congregatio, za udalosti, ktoré nás formovali, za všetkých, ktorí nám darovali svetlo a nádej, ktorí nás viedli tam, kde stojíme.

1. december 2018 bol pre našu provinciu dôležitým a aj historickým dňom. Sr. Agnesa Jenčíková bola uvedená do úradu novej provinciálnej predstavenej Congregatio Jesu. Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval páter Rudolf Uher, provinciál Spoločnosti Ježišovej. Pripomenul nám, že sme ratolesťami na viniči, ktorým je Kristus, a tiež zdôraznil, že iba ak naším stredom bude Kristus, budeme zjednotené aj medzi sebou. Po nej nasledoval obrad uvedenia do úradu. Sestre Agnese prajeme a vyprosujeme, aby účinne a verne rozvíjala charizmu Congregatio Jesu, odovzdávala ju ďalej a bola požehnaním pre našu provinciu.

sr. Ulrika CJ