Ocenenie sestier za prácu s Rómami v Jarovniciach

Ocenenie sestier za prácu s Rómami v Jarovniciach
Na Dni Rómov, na ktorom sme sa zúčastnili a ktorý sa uskutočnil 30.4.2018 pod záštitou starostu obce p. Floriána Giňu vystúpili so svojím programom deti zo ZŠ s MŠ Jarovnice, zo ZŠ Jarovnice, ŠŠ Jarovnice, KC Jarovnice a z nášho OZ Jarovnice.
Pri tejto príležitosti nás p. starosta prekvapil a spolu s p. farármi Bešenyeim, Slovákom a Gejgušom sme dostali v podobe skleneného srdca poďakovanie za pomoc a podporu v sociálnej oblasti pri duchovnej spolupráci s rómskymi občanmi.
Sestry z Jarovníc