Online duchovné cvičenia počas Adventu

Online duchovné cvičenia počas Adventu

Počas Adventného obdobia naša provincia ponúkla ľuďom možnosť duchovných cvičení v každodennom živote, ktoré boli individuálne sprevádzané cez internet. Konali sa v čase od 25.11. – do 22.12.2019. Adventné duchovné cvičenia trvali 4 týždne a ich hlavnou témou bol HYMNUS NA LÁSKU z 1 Kor 13, 4-7, ktorý bol sprevádzaný impulzmi od pápeža Františka z AMORIS LAETITIA.

Tento rok sa na online DC prihlásilo 54 účastníkov zo Slovenska a Čiech, 6 mužov a 48 žien, ktorých vekový priemer bol 43 rokov. Na individuálnom sprevádzaní sa zúčastnilo 18 sestier CJ a 6 laikov zo spoločenstva CVX .

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na sprevádzaní a modlitbách.

Sr. Miroslava CJ