Oslavy 100 let působení Congregatio Jesu ve Štěkni.

Oslavy 100 let působení Congregatio Jesu ve Štěkni.

V pátek 8.10. začaly oslavy ve 14 hodin uvítáním hostů, pokračovaly mší sv. s O. biskupem Vlastimilem Kročilem, který ocenil činnost sester a vyjádřil naději pro další spolupráci v budoucnosti. Pak následovalo žehnání dřevěných soch šesti českých svatých, občerstvení a večerní program vyvrcholil koncertem.

Příprava oslav byla náročná, velké ocenění si zaslouží naši zaměstnanci za přípravu jídla a zázemí a další ochotní lidé, kteří nám nabídli pomoc s přípravou programu, pěkné brožury, hudebníkům i politikům našeho kraje, kteří nás také podpořili svou účastí i finančně.

Velmi milá byla účast sr. Agnesy, Archanjely a Jůlie, spolusester z jiných domů v Čechách, včetně sester z nové komunity z Mladé Boleslavi. Trochu nás mrzelo, že jsme neměly příležitost strávit s nimi více času mimo oficiální program.

Sr Brigita, Štěkeň