Oslavy Márie Wardovej v Banskej Bystrici

Oslavy Márie Wardovej v Banskej Bystrici

V našej komunite v Banskej Bystrici sme oslavy Mary Ward začali slávnostným obedom, po ktorom nasledovala spoločná rekreácia pri výbornom koláči. Po krátkom oddychu sme sa stretli v kaplnke, kde sme si spolu prečítali texty k tomuto dňu. Aj vďaka týmto impulzom sme následne mali možnosť stretnúť sa s Bohom i Mary Ward cez osobnú modlitbu a reflexiu.

            Spoločné zdieľanie nás napokon spojilo v radosti z obnoveného pohľadu na Mary Ward a jej otvorenosť pre druhých, ktorá ju robila neobyčajnou v obyčajných situáciách. Jej ľudskosť, súcit a ochota k vytrvalej modlitbe a obete za konkrétnych ľudí priniesli v nás túžbu ešte viac ju poznať a utiekať sa k nej.

            Deň osláv vyvrcholil sv. omšou v komunitnej kaplnke a vešperami zo sviatku Mary Ward. Večer sa napokon niesol v spontánnej zábave pri hudbe, speve i tanci.

            Všetky texty k tohtoročným oslavám boli pre nás veľmi obohacujúce a sme vďačné za ich prípravu.

Sestry z komunity Banská Bystrica