Oslavy Márie Wardovej

Oslavy Márie Wardovej

"Týždeň Márie Wardovej" prebieha každoročne vo všetkých provinciách celosvetového Congregatio Jesu. Začína sa dňom narodenia zakladateľky 23. januára a vrcholí dňom jej smrti 30. januára. Predchádza mu modlitba deviatnika k ctihodnej Božej služobníčke Márii Wardovej

 

Sestry uvažovali nad textami o duchovnom povolaní mladej Angličanky, o jej pozvaní kráčať touto cestu v slobode, spravodlivosti a pravdivosti. Nevyhnutným pre Inštitút je podľa Márie mať otvorený prístup k Bohu a uplatňovať ignaciánske rozlišovanie. Rozjímania sa zamerali aj na poslanie v dnešnom svete či prekážky, ktoré nevyhnutne prichádzajú. Zaznela výzva objať neznáme a kráčať spoločne do budúcnosti.

Súbežne sestry sledovali aj životnú púť Írky Terezy Ballovej. Tá preniesla Inštitút Márie Wardovej do Írska pred 200 rokmi a neskôr na päť kontinentov sveta ako Loretskú vetvu Inštitútu. V súčasnosti prebieha snaha smerom k zjednoteniu oboch vetiev, ktorých pôvodné zameranie bolo vzdelávanie dievčat a starostlivosť o vieru. 

Zakladateľku si v deň jej smrti pripomenulo 147 sestier v 28 komunitách slovenskej provincie. Z toho štyri komunity pôsobia v Čechách a tri na Ukrajine. Sestry sú aj v Ríme, Mníchove a vo Viedni.