Oslavy Márie Wardovej

Oslavy Márie Wardovej

V sobotu - 28. januára - sme sa opäť stretli, aby sme ďakovali za dar života, povolania a charizmy našej zakladateľky Márie Wardovej. Oslavy sa konali na troch miestach: v Prešove, Ružomberku a Bratislave. O týždeň skôr sa na oslavách stretli aj sestry a priatelia Márie Wardovej v Štěkni v Čechách. Ďakujeme za tento spoločne strávený čas pri sv. omši, modlitbe, vzájomnom zdieľaní a ľudskom a sesterskom spoločenstve. Nech nás príklad života Márie Wardovej robí otvorenými pre všetko, čo nám Boh posiela do cesty a k čomu nás volá. Nech nám Boh dá milosť, aby mohla byť čím skôr vyhlásením Svätého Otca zaradená aj do zástupu svätých v Cirkvi.