Oslavy polstoročnice rehoľného života

Oslavy polstoročnice rehoľného života

V pondelok 17.2. oslavovala komunita sestier v Zborove so sr. Maximou Halickou CJ jubileum 50 rokov rehoľného života. Pri sv. omši, ktorú celebroval zborovský pán farár vdp. Peter Novák spolu s kaplánmi, poďakovali za milosť jej povolania  a po nej nasledovali gratulácie a slávnostná večera.

Prosme Pána, aby aj naďalej požehnával sr. Maximu a jej srdce napĺňal radosťou zo zasvätenia.