Oslavy v Dome sv. Jozefa

Oslavy v Dome sv. Jozefa

Dňa 11.11.2020 na sviatok sv. Martina sa v Dome sv. Jozefa v Prešove konala oslava dvoch krásnych životných jubileí. Sr. Brigita Bučkuliaková sa 7.11. dožila vzácnych 90 rokov života a sr. Renáta Petrusová sa narodila presne na sv. Martina pred 80-timi rokmi.

Obe sestry ďakovali Bohu za dar života a krásneho veku, ktorého sa pri dobrom zdraví dožili. Členky komunity Domu sv. Jozefa spolu s ostatnými sestrami v provincii im ďakovali za dar, ktorým sú nielen pre komunitu, ale pre celé Congregatio Jesu, za ich vytrvalosť v povolaní najmä v ťažkých časoch komunizmu, za obetavosť v poslaniach a za krásny príklad života zasväteného Pánovi.

Nech im nebeský Otec naďalej dáva potrebné milosti, zdravie a radosť z každodenného objavovania jeho lásky vo svojich životoch a v životoch ľudí okolo nich.