Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána - 24.3.2024

Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána - 24.3.2024

„Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ‚Čo to robíte?, povedzte: Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.‘“ Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne; i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: „Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko?“ Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, a nechali ich. Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!

Mk 11, 1-10

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Na stretnutie s Bohom v modlitbe pripravím svoje telo i myseľ. Uvedomím si, že Boh je tu teraz so mnou a pozerá sa na mňa s láskou.
 • Poprosím Boha o milosť, o čokoľvek, čo práve teraz najviac potrebujem.
 • Prečítam si úryvok zo Svätého písma. Čítam pomaly, vychutnávam si slová.
 • Môžem si predstaviť seba, že som v meste Jeruzalem. Aké je? Keď sa túlam jeho ulicami, čo vidím? Aké je počasie? Aké zvuky počujem v tomto meste? Aké vône cítim?
 • Prechádzajúc ulicami blízko hraníc mesta, vidím, že sa tam začal tvoriť dav. Vidím cestu do mesta. Mnohí prestierajú na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti.
 • Zbadám Ježiša sediaceho na osliatku. A tí, čo idú pred ním, aj tí, čo idú za ním, volajú: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“
 • Aké to je, vidieť Ježiša vstupovať do Jeruzalema? Čo od neho očakávam? Mám chuť aj ja niečo volať? Keď Ježiš vstúpi do mesta, zástupy sa prehustia natoľko, že zosadne z osla a ide pešo do cieľa svojej cesty. Ježiš si ma všimne v dave. Zavolá ma, aby som kráčal s ním. Čo mi povie? Ako zareagujem?
 • Strávim niekoľko chvíľ v rozhovore s Ježišom, porozprávam mu o tom, čo som cítil a zažil, keď prišiel do mesta. Nechám svoju modlitbu pokračovať mojou predstavivosťou.
 • Keď budem pripravený, ukončím rozhovor obľúbenou modlitbou.
 • Pozriem sa späť na moje stretnutie s Bohom v modlitbe. Aké pocity som prežíval?
  Dostal som milosť, o ktorú som prosil?