Pápežova výzva pracovníkom médií: "Poď a uvidíš!"

Pápežova výzva pracovníkom médií: "Poď a uvidíš!"
Hlavnou témou posolstva pápeža Františka k 55. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov je pozvanie "Poďte a uvidíte!" Katolícka cirkev slávi tento deň v siedmu veľkonočnú nedeľu, tohto roku to bude 16. mája.
 
Aby sme mohli vyrozprávať pravdu o živote, ktorá sa stáva dejinami, je potrebné dať sa do pohybu;  ísť sa pozrieť, byť s ľuďmi, počúvať ich, zachytiť čaro reality. "Zodrať si nohy", zdôrazňuje pápež František v úvode posolstva a poukazuje na nebezpečenstvo plytkosti spravodajstva, úbytku a strácania kvality investigatívnych článkov a reportáží. Pripomína Ježišove slová: "Poďte a uvidíte!", ktorými Ježiš pozval prvých učeníkov, aby žili vo vzťahu s ním. Je to najjednoduchšia metóda, ako spoznať realitu. Je to najčestnejšie overenie každej správy. "Aj žurnalizmus, ako rozprávanie o realite, si vyžaduje schopnosť ísť tam, kde nikto nejde: vôľu pohnúť sa a túžbu vidieť. Zvedavosť, otvorenosť, nadšenie."
 
Pápež František vyzdvihuje príležitosti, ktoré so sebou prináša internet so svojimi mnohými formami sociálnych médií. "Je to skvelý nástroj, ktorý nás však všetkých vyzýva k zodpovednosti - tak účastníkov, ako aj používateľov." Zároveň upozorňuje na skryté nebezpečenstvá internetu, čo nás má viesť k väčšej schopnosti rozlišovať a k zrelšiemu zmyslu pre zodpovednosť. "Všetci sme pozvaní k tomu, aby sme sa stali svedkami pravdy: aby sme išli, videli a podelili sa."
 
V závere posolstva upriamuje pápež František pozornosť na nenahraditeľnú osobnú skúsenosť v komunikácii. "Nekomunikujeme totiž len slovami, ale aj očami, tónom hlasu, gestami." V Ježišovi sa "Slovo stalo tvárou, neviditeľný Boh sa dal vidieť, počuť a dotýkať sa ho."
Dobrá zvesť evanjelia sa vo svete šíri vďaka osobným stretnutiam s ľuďmi, od srdca k srdcu. "Výzva, ktorá nás čaká, spočíva v tom, aby sme komunikovali stretávajúc sa s ľuďmi tam, kde sú, a akí sú." Tohtoročné posolstvo uzatvára pápež František osobnou modlitbou.