Päť chlebov

Päť chlebov

Slovenská katolícka farnosť v Mníchove sa v nedeľu 4. októbra 2020 tešila s prvoprijímajúcimi deťmi.

Májový termín sa pre opatrenia spojenými s COVID-19 presunul na jeseň. Túžba u detí rástla a aj objavenie sa komplikácií s narastajúcimi počtami infikovaných koncom septembra nás už neodradil. Motivačný obraz sme si zvolili príklad chlapca, ktorý odovzdal svojich päť chlebov a dve ryby Ježišovi (porov. Jn, 6,5-12). Deti boli pozvané odovzdať Ježišovi všetko, čo majú, aby to Pán požehnal a premenil na dobro ich samých, ale aj iných. Symbolicky po prednesení prosby vložili do košíka svoj chlebík. Celé spoločenstvo sa v modlitbách spojilo s deťmi a vytvorilo tak jednu rodinu. Veľa šikovných členov farského spoločenstva prispelo ku kráse nedeľnej slávnosti: speváci, výzdoba kostola aj malé agapé na rínku pred kostolom sv. Štefana. Verím, že ako túžba po nasýtení sa je dennou záležitosťou, tak aj sýtenie duše či už v Božom slove alebo v Eucharistii stane sa pre týchto päť detí dennou skúsenosťou. 

sr. Júlia CJ