Piata pôstna nedeľa - 3.4.2022

Piata pôstna nedeľa - 3.4.2022

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať.

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Jn 8, 1-11

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Vstupujem do modlitby s túžbou odpovedať na Pánovo pozvanie:
  Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, veď som dobrotivý a milosrdný.
 • Celú svoju pozornosť zameriam na dobrotu a milosrdenstvo Pána, ktorý je tu so mnou a pre mňa; k nemu sa obraciam celým svojím srdcom.
 • Pomaly, pozorne si prečítam dnešné evanjelium a opisovanú udalosť si predstavím. Kontemplujem scénu – vnímam jednotlivé osoby, počúvam ich dialógy, vžívam sa do ich pocitov.
 • Pozorujem skupinu hriešnikov: ženu a farizejov, ktorí ženu súdia a držia pripravené kamene. Uvedomím si, že nech som v akejkoľvek situácii, aj ja som hriešnik.
 • Všimnem si, ako reaguje Ježiš-Boh na človeka a na hriech. Čo obdivujem?
 • Zameriam sa na ženu – hriešnicu. Vcítim sa do nej a vnímam, aká odozva nastala v tejto žene po Ježišovom postoji, po Ježišových slovách: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“
 • Stanem sa teraz súčasťou príbehu. Postavím sa na miesto osoby, ktorá mi je blízka, prežijem v tejto evanjeliovej udalosti svoj príbeh...
 • Môžem sa opýtať seba, čo by som urobila na Ježišovom mieste alebo čo by som prežívala na mieste ženy.
 • Ježiš nakoniec zostáva s hriešnicou sám. Ako vraví Augustín: „Zostávajú iba dvaja, biedna žena a vtelené milosrdenstvo.“
 • Nechám na sebe spočinúť Ježišov odpúšťajúci pohľad, zostanem stáť sám/sama v prítomnosti Krista. Vnímam jeho blízkosť, gestá, postoj.  Ako sa cítim?
 • Ježiš otvára žene, a aj mne, novú cestu: „Choď!“ A ponúka novú víziu a kvalitu života: „Už nehreš!“
 • Akú novú perspektívu mi Pán otvára a čomu novému ma pozýva? Ako mu odpoviem? Ostanem s ním v osobnom rozhovore.