Pobožnosť krížovej cesty zamestnancov Hospicu Matky Terezy

Pobožnosť krížovej cesty zamestnancov Hospicu Matky Terezy
V nedeľu 21.3.2021 o 15:00 sa zamestnanci Hospicu Matky Terezy modlili krížovú cestu, ktorá sa konala online v bazilike sv. Egídia. Modlitba je to, čo nás má všetkých spájať a vnútorne nás napĺňať. Aj my sme sa preto spojili v tejto modlitbe krížovej cesty, aby sme sa posilnili vo viere a tiež si lepšie uvedomili zmysel Kristovho utrpenia, bolesti a samoty, ktorú v posledných chvíľach tu na zemi prežíval. Jeho smrť na kríži znamená našu spásu a aj táto dnešná spoločná modlitba v nás upevnila nádej vo večný život, ktorý nám tak Kristus vydobyl.
sr. Bohuslava CJ