Posviacka centra pre rodinu v Kyjeve

Posviacka centra pre rodinu v Kyjeve

Dňa 22. októbra na sviatok sv. Jána Pavla II. sa v Kyjeve uskutočnila posviacka centra pre rodinu v núdzi a  diagnostického centra. V týchto charitatívnych dielach budú pracovať aj sestry CJ. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu v krajine sa na otvorení priestorov zúčastnil iba obmedzený počet ľudí. Hlavným celebrantom bol biskup Stanislav, ktorý pred 15 rokmi pozval sestry CJ do Kyjeva. Tešíme sa, že aj napriek mnohým ťažkostiam sa podarilo zrealizovať tento projekt. Nech toto dielo slúži pre dobro ľudí.

sestry z Kyjeva