Posviacka kaplnky - Mladá Boleslav

Posviacka kaplnky - Mladá Boleslav

Komunita v Mladej Boleslavi, Česká republika, bola zriadená v septembri 2021, všetky tri sestry sme prišli 4. 9. 2021. Po prvom období prechodného bývania na farskom úrade a postupného zariaďovania domu máme svoje definitívne zázemie už k dispozícii so všetkým potrebným. Dom v Havlíčkovej ulici č. 589 prišiel v sobotu 11. 12. posvätiť litoměřický biskup Ján Baxant. Pri tejto milej udalosti sa stretli sestry zo všetkých troch českých komunít, aj spolu s provinciálnou predstavenou a dvomi sestrami z provinciálnej rady. Novovytvorená kaplnka Povýšenia sv. kríža bola posvätená počas prvej sv. omše, ktorú sme v tomto dome slávili. Otec biskup prejavil veľkú radosť nad tým, že po toľkých rokoch prichádza do jeho diecézy jedna z rehoľných komunít. Podľa jeho slov sme nádejou na duchovnú obnovu a na to, aby sa Boží oheň pomaly znova vrátil do diecézy, ktorá vyzerá takmer vyhasnutá. Poďakoval sa za dobrú a rýchlu komunikáciu medzi miestnym farárom Pavlom Poláčkom a provinciálnou predstavenou sr. Agnesou, ktorá viedla k vzniku komunity.

Keďže priestory v dome sú malé, v deň posviacky sa pri obede a posedení po ňom stretli len sestry CJ, otec biskup a dvaja kňazi z farnosti. Na druhý deň ale boli pozvaní všetci naši spolupracovníci, ktorí nám od prvého dňa pomáhali zariaďovať dom a uľahčovali nám veľmi výrazne naše pôsobenie vo farnosti. V prízemí domu je zriadený pastoračný priestor, aj deti teda mali svoje miesto na hru a my sme sa mohli porozprávať v pokoji s každým, kto mal záujem. A keďže ľudia postupne prichádzali a odchádzali, prestriedalo sa v to popoludnie u nás asi 50 priateľov. Bolo cítiť príjemnú atmosféru a aj viaceré nápady, kedy a ako by sme sa mohli zase takto spoločne stretnúť. Veríme v ochranu Božiu a prosíme o Jeho pomoc pre každý deň a každého jedného človeka, ktoré nás v misii v Mladej Boleslavi čakajú.

sr. Pavlína