Pozvánka na DC s Máriou Wardovou

Pozvánka na DC s Máriou Wardovou

Pozývame na duchovné cvičenia s Mary Ward pre ženy. Duchovné cvičenia prebiehajú ako ignaciánske duchovné cvičenia. Ich súčasťou je jedno krátke tematické stretnutie denne, osobné meditácie, sv. omša, adorácia a  individuálny sprevádzajúci rozhovor. Počas duchovných cvičení je dobrovoľná možnosť vstúpiť do modlitby aj formou tanečnej meditácie.