Premenenie Pána - 6.8.2023

Premenenie Pána - 6.8.2023

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“

Mt 17, 1-9

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Prichádzam k Bohu, ktorý ma pozýva na stretnutie. Je tu a čaká ma, teší sa mojej prítomnosti.
 • Dnes ma chce vziať do samoty, „na vysoký vrch“. Môžem s týmto Božím slovom skutočne vyjsť do prírody, na obľúbený kopec, vŕšok, modliť sa aj počas túry, prechádzky...
 • Alebo si zavriem oči a na začiatku sa naladím tým, že zhlboka dýcham, upokojím sa a predstavím si pred sebou vysoký vrch, kam ma Ježiš pozýva.
 • Ak ma niektorý z impulzov osloví, môžem zostať pri ňom, nemusím sa snažiť prejsť všetko do konca.
 • Prežehnám sa a prosím Pána o jeho svetlo počas tejto modlitby. Pomaly si prečítam text..., vnímam každé slovo. Prečítam text aj druhýkrát a vrátim sa k tomu, čo ma najviac oslovilo.
 • Keď som sa dostatočne nasýtil čítaním a zoznámil s postavami a dejom, poprosím o to, po čom túžim... Zavriem oči a sledujem scénu svojou predstavivosťou.
 • Môžem sa stať súčasťou deja. Ako si predstavujem tento vrch? Aké je práve počasie? Čo mám obuté, oblečené? Som nezávislý pozorovateľ, alebo som jedna z postáv v deji?
 • Ježiš ma pozýva na „vrch“. Možno je to aj pre mňa pozvanie pozrieť sa na niečo v mojom živote z inej perspektívy, s nadhľadom. Čo by to mohlo byť?
 • Aké to asi bolo, keď Peter povedal: „Dobre je nám tu...“? A čo v tejto chvíli prežívam ja? Môžem o tom s Ježišom hovoriť...
 • Ježiš sa pred nimi premenil. Ježiš je so mnou v každej chvíli, ale možno mi teraz chce o sebe povedať niečo viac, preto ma pozýva vyjsť do samoty... Kde ho viem najlepšie počuť? Akým spôsobom sa mi prihovára?
 • Učeníci po nezvyčajnom zážitku, plnom rôznych emócií – úžasu, radosti, strachu, zažijú Ježišov jemný dotyk: „Nebojte sa...“ a zostup späť „dolu“. Ježiš ide s nimi. Idú späť tí istí, no predsa nie takí istí. Čo si odnášam z dnešného stretnutia s Ježišom? Ako ma to aj dnes ovplyvní, keď zostupujem späť do mojej všednosti?
 • Ďakujem Pánovi za čas modlitby a odchádzam spolu s ním do ďalších chvíľ dňa: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“