Prosba o pomoc z Užhorodu

Prosba o pomoc z Užhorodu

Pochválený buď Ježiš Kristus,

náš život v Sociálnom Centre Mary Ward je veľmi pestrý a aktívny, lebo mladí ľudia nosia v sebe život, silu života:

3. júla sme mali veľký deň, v ktorom sa spojilo viac udalostí. Najdôležitejšou udalosťou bola prvá sv. spoveď a sv. prijímanie jednej našej 19 ročnej študentky, ktorá je sirota. Na túto slávnosť bol pozvaný biskup Mukačevskej diecézy Mykola Lucok, ktorý celebroval sv. omšu. Na tejto slávnosti sa zúčastnili aj mladí z nášho Centra s vďakou za ukončenie školského roka. Boli pozvaní aj mladí ľudia ktorí v našom Centre bývali počas 15 rokov jeho existencie. Žiaľ, mnohí nemohli prísť kvôli počasiu a dovolenkám. Ešte nás čaká oslava 15. výročia od otvorenia nášho Centra, veríme, že už v širšom kruhu.

Leto je nielen časom dovoleniek, ale aj oprav. V súčasnosti sa veľkou potrebou stalo nainštalovať do budovy systém všeobecnej klimatizácie. Potrebu určilo niekoľko faktorov:

  • aktívna výstavba okolitých oblastí, kvôli čomu sa vzduch stal veľmi znečistený;
  • do centra čoraz častejšie prichádzajú mladí alergici; situácia, ktorá nastala s Covid-19, ešte zhoršila tento stav;
  • taktiež nedostatok všeobecnej klimatizácie ovplyvňuje výmenu tepla v dome, najmä uchovanie tepla, predovšetkým v zime.

Realizácia projektu Klimatizácia si vyžaduje 44 871,00 eur. 

Srdečne prosíme o pomoc.  Viac o Centre a číslo účtu: https://www.congregatiojesu.com/sc-mw-uzhorod/

ĎAKUJEME.

SPOLU TO IDE ĽAHŠIE.

s. Terezka CJ