Prvá pôstna nedeľa - 6.3.2022

Prvá pôstna nedeľa - 6.3.2022

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Lk 4, 1-13

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Poďakujem sa za začínajúce Pôstne obdobie, ktoré je pozvaním k návratu k Pánovi a premene môjho srdca. Prosím o svetlo Ducha Svätého, aby sa ma čo najhlbšie dotklo Božie slovo a pôsobilo vo mne.
  • Pomaly si prečítam text dnešného evanjelia. Predstavím si, ako s odhodlaním idem s Ježišom na púšť, aby som vo svojom vnútri naplno uznala prvenstvo Boha počas nasledujúcich 40 dní, aby som lepšie vnímala Boží hlas a následne plnila Božiu vôľu. S týmto rozhodnutím som na púšti s Ježišom, dívam sa a počúvam, čo sa deje. Všímam si Ježiša, jeho horlivosť za Boha, jeho tvár, celý jeho zjav, jeho pôst a spôsob jeho modlitby. Počúvam dialóg, do ktorého pokušiteľ vťahuje Ježiša, aby ho vyrušoval v jeho odhodlaní.
  • Ako sa pri tom cítim? Čo vo mne najviac rezonuje?  Spomínam si na podobné situácie v mojom živote?
  • Znovu si prečítam úryvok evanjelia a počúvam Ježišove odpovede útočníkovi. Vo všetkých troch rezonuje prvenstvo Boha, ktorý je viac ako sýtosť, bohatstvá a moc. Vnímam, ako Ježiš stavia seba samého do úzadia, aby plnil Božiu vôľu a deklaroval ju pred pokušiteľom. Uvedomím si, ako sa tento Ježišov postoj prejavuje aj neskôr, počas jeho verejného pôsobenia, a dokonca aj pri jeho smrti a zmŕtvychvstaní.
  • Ako sa pri tom cítim? Čo na mňa pôsobí? Vynára sa vo mne túžba podobať sa v týchto postojoch Ježišovi a slúžiť iba Bohu?
  • Ostanem s Ježišom, ktorý obstál v pokušeniach, a všímam si jeho tvár, jeho silu, vnútorný pokoj a odhodlanie. Hovorím s ním o tom, čo sa vo mne odohráva a po čom túžim.

Pane Ježišu, uč ma, pomáhaj mi a premieňaj moje srdce.

Bojuj so mnou v každom pokušení, aby som obstála

a mohla prijať veniec života.

Amen.