Ďakovná púť za 25 rokov života v CJ

Ďakovná púť za 25 rokov života v CJ
V Košickej arcidiecéze v Obišovciach sa nachádza diecézna svätyňa s milostivým obrazom Panny Márie. Obišovce sú na polceste medzi Prešovom a Košicami.  Toto miesto, ktoré sa volá aj Putnok, sa spomína ako pútnické už od 13. storočia.  
Mojou veľkou túžbou bolo urobiť si súkromnú pešiu púť na toto miesto a spojiť to s poďakovaním za vernosť  žiť  už 25 rokov ako rehoľná sestra Congregatio Jesu. Preto som sa v sobotu 8. augusta 2020 vybrala putovať z Prešova do Obišoviec, ako sa aj v jednej mariánskej piesni spieva „po horách, dolinách“. Aj Mária Wardová  počas svojho života často putovala, aby si vyprosila Božiu pomoc. Putovanie  sa neoddeliteľne spája s obetou, vytrvalosťou a odvahou. Je to naozaj vzácne miesto pokoja, ticha posvätna. 
 Ďakujem Bohu, že som to zvládla, ďakujem, že ma každý deň chráni a žehná. 
s. Mária Jerigová
V Košickej arcidiecéze v Obišovciach sa nachádza diecézna svätyňa s milostivým obrazom Panny Márie. Obišovce sú na polceste medzi Prešovom a Košicami.  Toto miesto, ktoré sa volá aj Putnok, sa spomína ako pútnické už od 13. storočia.  
Mojou veľkou túžbou bolo urobiť si súkromnú pešiu púť na toto miesto a spojiť to s poďakovaním za vernosť žiť už 25 rokov ako rehoľná sestra Congregatio Jesu. Preto som sa v sobotu 8. augusta 2020 vybrala putovať z Prešova do Obišoviec, ako sa aj v jednej mariánskej piesni spieva „po horách, dolinách“. Aj Mária Wardová  počas svojho života často putovala, aby si vyprosila Božiu pomoc. Putovanie sa neoddeliteľne spája s obetou, vytrvalosťou a odvahou. Je to naozaj vzácne miesto pokoja, ticha posvätna. 
Ďakujem Bohu, že som to zvládla, ďakujem, že ma každý deň chráni a žehná. 
s. Mária Jerigová