Rekolekcie sestier v Piešťanoch

Rekolekcie sestier v Piešťanoch

 V dňoch 3.- 6. februára sa 10  sestier CJ zúčastnilo na rekolekciách  v Exercičnom dome v Piešťanoch. Rekolekciami nás s veľkou kompetenciou sprevádzala naša provinciálna predstavená sr. Agnesa.

Počas týchto dní sme sa zaoberali témou "Stať sa ľuďmi Konštitúcií".  Pri štúdiu a modlitbe sme čerpali zo základných prameňov našej spirituality – Svätého písma, Konštitúcií, Doplňujúcich noriem a Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly. Obohatením pre nás boli aj texty pátra P. Arrupeho a jedného z Ignácových spoločníkov – H. Nadala.

Uvedomovali sme si, že  Konštitúcie sú konkrétnym spôsobom života Exercícií a princípy, na ktorých spočívajú, sú vždy evanjeliové. Poskytujú kľúč k hodnotnému prežívaniu individuálneho a komunitného života každej z nás a celého nášho spoločenstva.

Rekolekcie sme ukončili sv. omšou, pri ktorej sme si obnovili naše rehoľné sľuby a prijali apoštolské požehnanie spojené so získaním úplných odpustkov.