Rekolekcie v Dome sv. Jozefa

Rekolekcie v Dome sv. Jozefa

Byť s NÍM je najväčšou radosťou zasvätených. Tieto dni  7 – 9.12.2016 sme v doprevádzaní Vdp. Ľuboša Laškotyho mohli lepšie prežívať dni s Pánom a vykonať si tak rekolekcie, ktorých názov bol Svätyňa svätosti. Znova sme oprašovali svoju prvotnú lásku a boli sme vyzvané rásť nie dožiť.

Mária bola verná, nežná a milujúca. Aj my máme dávať život a nemáme zabúdať na piliere duchovného života, ktorými sú: modlitba, božie slovo, adorácia, sv. zmierenia, sv. omša, spoločenstvo. Zaznela  téma adventu i otázka čo ja očakávam. V závere bola téma blahoslavenstvá a blahoslavené ženy.

Sme  naozaj šťastné a vďačné Vdp. Ľubošovi za slová povzbudenia, ochotu počúvať, za slávenie sviatostí a hlavne za to, že bol ochotný prísť k našim starým a chorým sestrám.

Znova sa naplnilo, že radosť rozdávaním rastie.

Tak majme po tieto dni viac otvorené mysle a srdcia pre radosť, ktorá má pôvod v Pánovi.  

Sestry z Domu sv. Jozefa