Relikvie sv. Pia X. na Slovensku

„Čo bol sv. Ján Vianney pre dedinku Ars, to bol pápež sv. Pius X. pre celú Cirkev.“  

Na sviatok svätého kňaza z Arsu sme mali vo výrobni hostií milú návštevu z ďalekého Anglicka. Rodák zo Slovenska, brat Benedikt je členom komunity benediktínského opátstva sv. Michala archanjela vo Famborough. V mene svojho opáta Dom. Cuthberta Brogana nám prišiel odovzdať relikvie sv. Pia X.

Akt odovzdania sa uskutočnil pri sv. omši v Dome sv. Jozefa. Zúčastnili sa jej nielen sestry a zamestnanci, ktorí pracujú vo výrobni hostií, ale spoločenstvo rozšírili aj spolusestry z komunity Domu sv. Jozefa. Pán kaplán Lukáš Stolárik zaujímavo spojil život arského farára i pápeža Pia X. Obidvaja mali vo veľkej úcte Eucharistiu i modlitbu. A práve Ján Vianney bol blahorečený pápežom Piom X.

Vďaka dlhoročnej spolupráce s bratmi benediktínmi si tak môžeme ešte viac prehlbovať úctu k patrónovi našej výrobne hostií a na jeho príhovor zverovať Bohu náš eucharistický apoštolát.

s. Klarissa CJ