Slávnosť v Dome sv. Jozefa

Slávnosť v Dome sv. Jozefa
15. august 2019 bol pre našu provinciu dvojnásobne slávnostný. Okrem toho, že sme sa tešili z oslavy Nanebovzatia Panny Márie, naša radosť bola znásobená rozhodnutím našich dvoch sestier hlbšie spojiť svoj život s Ježišom zložením večnej a prvej profesie. Sr. Žofia sa po deviatich rokoch formácie a skúmania natrvalo začlenila do Congregatio Jesu a navždy odovzdala svoj život Bohu. Sr. Lucia sa po prvotnej formácii zložením prvých sľubov rozhodla cez náš spôsob života a našu spiritualitu ďalej objavovať Božiu lásku, ktorá sa jej prihovára. Vyprosujeme sr. Žofii a sr. Lucii, aby na svojej ceste radostne napredovali a vždy hlbšie sa ponárali do nekonečnej Božej lásky.
 
Sestry z Domu sv. Jozefa

 

Fotogaléria: Slávnosť v Dome sv. Jozefa