Spomienková slávnosť bola online

Spomienková slávnosť bola online
Stretnutia pozostalých sú každoročnou tradíciou Hospicu Matky Terezy. Majú hlboký význam a opodstatnenie a tvoria súčasť hospicovej filozofie. Svätá omša za 60 zosnulých pacientov, ktorých sme v uplynulom roku odprevadili do večnosti, sa konala 30. januára o 11:00 v Bazilike sv. Egídia v Bardejove. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa jej nemohli zúčastniť osobne, a tak sme sa zjednotili pri slávení tejto svätej omše prostredníctvom online prenosu.
 
sr. Bohuslava CJ